Wybierz podstronę

Regulamin korzystania z punktu HotSpot-Kasztelania  w Parku Handlowym Kasztelania w Chrzanowie

 

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Regulamin usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu – HotSpot (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania z usługi dostępu do Internetu („Usługa HotSpot”), świadczonej w Parku Handlowym Kasztelania w Chrzanowie przy ul. Szpitalnej 45 przez STEC sp. j. z siedzibą w Chrzanowie (dalej „Administrator obiektu”)
 2. Z Usługi HotSpot może korzystać każda osoba znajdująca się w jej strefie zasięgu, zwana dalej „Użytkownikiem”, po uprzednim zalogowaniu, co jednocześnie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. W przypadku braku akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik powinien natychmiast odłączyć się od Usługi HotSpot.
 3. Usługa HotSpot jest siecią bezprzewodową o otwartym dostępie oraz ma charakter niekomercyjny i nieodpłatny.
 4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 5 czerwca 2020 r. i może zostać zmieniony w każdym czasie bez wcześniejszej informacji, poprzez zamieszczenie na stronie logowania do Usługi HotSpot oraz na stronie kasztelania.com Regulaminu o nowej treści.
 • 2. Zobowiązania i zastrzeżenia
 1. W ramach realizacji Usługi HotSpot, Administrator obiektu dołoży wszelkich starań aby Usługa HotSpot była realizowana na najwyższym poziomie. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do:
  przerw w działaniu Usługi HotSpot ze względu na prace konserwacyjne i inne zdarzenia losowe,
  b. nakładania ograniczeń na czas połączenia, przepływność, limit przesłanych danych i inne parametry transmisji,
  c. monitorowania i rejestrowania aktywności Użytkowników w korzystaniu z Usługi HotSpot, w zakresie dozwolonym lub nakazanym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub zarządzania Usługą HotSpot.
 2. Ze względów bezpieczeństwa i wydajności Usługi HotSpot nie jest gwarantowana dostępność do wszystkich usług sieciowych, aplikacyjnych i Internetowych.
 3. Dostęp do Usługi HotSpot jest ograniczony przestrzennie, czasowo oraz pod względem parametrów technicznych połączenia. Usługa świadczona jest wyłącznie w dniach i godzinach, gdy Park Handlowy Kasztelania jest czynny dla klientów.
 4. Sesja trwa 2 godziny – po tym czasie Użytkownik ma możliwość ponownego zalogowania się do Usługi HotSpot.
 5. Aby nawiązać połączenie należy dysponować urządzeniem (komputer, tablet, smartfon, itp) wyposażonym w prawidłowo działającą bezprzewodowa kartę sieciową standardu IEEE 802.11b lub 802.11g (pasmo 2,4 GHz). Z pośród dostępnych sieci należy wybrać sieć o SSID „”. W celu zalogowania należy uruchomić przeglądarkę oraz postępować według instrukcji znajdującej się na ekranie.
 6. Administrator nie prowadzi wsparcia dla Użytkowników w zakresie zakupu i konfiguracji urządzeń sieciowych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność urządzeń Użytkownika z infrastrukturą działającą w ramach usługi.
 • 3. Odpowiedzialność Użytkownika
 1. Korzystanie z Usługi HotSpot jest dobrowolne i odbywa się na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność Użytkownika.
 2. Zabrania się Użytkownikowi wykorzystywać Usługę HotSpot do wszelkich działań naruszających obowiązujące prawo lub ogólnie przyjęte zasady netykiety (https://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta) w szczególności:
  udostępniać oraz pobierać z sieci Internet materiały chronione prawami autorskimi (oprogramowanie, filmy, muzyka, itp.), treści pornograficzne, rasistowskie, faszystowskie, itp.,
  b. przesyłać i udostępniać treści mogące naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste,
  c. rozsyłać niezamówione przez odbiorców treści o charakterze reklamowym (tzw. spam),
  d. rozpowszechniać wirusy komputerowe i inne programy mogące uszkodzić oprogramowanie,
  e. uzyskiwać nieuprawniony dostęp do zasobów systemów informatycznych będących w posiadaniu innych Użytkowników,
  f. naruszać zabezpieczenia zastosowane w sieci Usługi HotSpot.
 3. Użytkownikowi zabrania się wykorzystywać Usługi HotSpot do:
  celów komercyjnych,
  b. uruchomienia serwerów usług,
  c. udostępniania połączenie do Internetu innym podmiotom poprzez stosowanie urządzeń takich jak Access Point, router, itp.,
  d. wszelkich innych działań, które mogą zostać uznane za niebezpieczne dla funkcjonowania Usługi HotSpot, Administratora lub innych Użytkowników
 4. W przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, Administrator ma prawo do zablokowania dostępu Usługi HotSpot.
 5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje Usługę HotSpot, w tym za treść i zawartość przesyłanych wiadomości z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działania niezgodne z prawem.
 • 4. Wyłączenia odpowiedzialności
 1. Administrator nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za:

a. warunki techniczne panujące w Usłudze HotSpot oraz opóźnienia w sieci Internet,

b. nieuprawnione użycie oprogramowania lub innych utworów będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej treści dostępnych w Internecie,

c. szkody wyrządzone przez oprogramowanie będące w posiadaniu Użytkowników,

d. dane gromadzone lub przekazywane przez Użytkowników, w tym ich utratę lub ujawnienie,

e. szkody jakie może ponieść Użytkownik w związku z korzystaniem z Usługi HotSpot,

f. działania innych użytkowników.

Polityka cookies: strona korzysta z plików cookies.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.